Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân

Cập nhật ngày: 30/07/2015 | 15:17 GMT+7

Ngày 30/7, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6, khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 nhằm đánh giá công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiếp tục xây dựng tổ chức Nông dân các cấp vững mạnh.

Quang cảnh tại hội nghị

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra khô hạn ở một số huyện như Krông Nô, Chư Jút, Đắk Mil nhưng các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên khắc phục để ổn định sản xuất.

Nhiều chỉ tiêu trong công tác hội và phong trào nông dân đạt khá như Quỹ hỗ trợ nông dân tăng 2,4 tỷ đồng, đạt 240% kế hoạch; mở 50 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, an ninh, quốc phòng cho 2.452 lượt cán bộ, hội viên. Các cấp hội vận động hội viên đóng góp được hơn 2,2 tỷ đồng hỗ trợ nông dân nghèo phát triển kinh tế, hiến đất và tài sản trên đất trị giá khoảng 300 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi…

Về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW, đội ngũ cán bộ cơ sở hội và chất lượng hội viên nông dân trong tỉnh đã được nâng lên. Bộ máy lãnh đạo từ cơ sở đến chi hội được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương….

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp hội nông dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hội vững mạnh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ nông dân.

Các cấp hội cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh” và  tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: Thanh Nga

4,843
Viết bình luận mới