Đảng bộ Quân sự Đắk Nông đề cao trách nhiệm nêu gương

Cập nhật ngày: 11/08/2022 | 15:37 GMT+7

Sáng 11/8, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự.

Báo cáo và các tham luận, ý kiến tại hội nghị cho thấy: việc thực hiện Kết luận số 01 trong thời gian qua đã tạo sức sống mãnh liệt, khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, quần chúng làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và lực lượng quân sự tỉnh.

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Hồng Tiếng yêu cầu người đứng đầu, chỉ huy các đơn vị phát huy vai trò nêu gương trong công tác và sinh hoạt

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp triển khai và thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng quân sự tỉnh với chủ đề “Tự soi, tự sửa” gắn với việc quán triệt, học tập, các quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung triển khai, đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 trong toàn Đảng bộ

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cơ quan, đơn vị đã  lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá xác định những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. Đến nay, toàn lực lượng đã lựa chọn được 62 tập thể, cá nhân xây dựng điển hình toàn diện; 71 tập thể, cá nhân xây dựng điển hình từng mặt công tác.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định trọng tấm đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì theo Quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: Khánh An

947
Viết bình luận mới