Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm

Cập nhật ngày: 18/08/2022 | 14:06 GMT+7

Ngày 18/8, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, UVTV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Huỳnh Ngọc Anh nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, các tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị mình bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, sát thực để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Huỳnh Ngọc Anh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa nghị quyết để đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn

Hội nghị đã quán triệt các chuyên đề gồm Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Văn Dự quán triệt các chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị còn quán triệt Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm…

Tin, ảnh: Hoàng Hoài

1,298
Viết bình luận mới