Lập quy hoạch tỉnh phải đúng chuẩn, chất lượng

Cập nhật ngày: 21/10/2021 | 18:32 GMT+7

Ngày 21/10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Quang K’Brông, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, chuyên gia tư vấn tham dự.

Lãnh đạo các sở, ngành, chuyên gia tư vấn tham dự hội nghị

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 964/QĐ-TTg, ngày 7/7/2020. Quy hoạch được triển khai thực hiện nhằm cụ thể hoá quy hoạch tổng thể Quốc gia, quy hoạch vùng cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, sau 15 tháng (từ thời điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), các nội dung đang rất chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương chỉ ra nhiều tồn tại trong vấn đề lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông như: Sự phối hợp trong quá trình lập quy hoạch giữa sở chuyên ngành, đơn vị tư vấn với các huyện, thành phố chưa thực sự chặt chẽ. Số liệu niên giám thống kê đầu kỳ có sự chênh lệch rất nhiều so với thực tế như: về dân số, điều kiện tự nhiên…

Trong quá trình quy hoạch tỉnh cần đầu tư cho lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có tính liên kết vùng. Đơn vị tư vấn bám sát vào thế mạnh của địa phương để lập quy hoạch sát thực tế…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lập quy hoạch tỉnh Đắk Nông phải đúng chuẩn và có chất lượng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn tới có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là căn cứ pháp lý để địa phương hoạch định các chính sách phát triển, điều hành đối với chính quyền cấp cơ sở.

Do vậy, việc lập quy hoạch phải thực sự chặt chẽ. Đối với từng sở ngành được giao trách nhiệm cụ thể phải tư vấn, định hướng, thực hiện phải kịp thời.

Sau hội nghị này, đơn vị tư vấn tiếp tục làm việc với các huyện, thành phố để thống nhất về các số liệu liên quan.

Trước đó, các chuyên gia tư vấn trình bày 9 báo cáo, tham luận liên quan đến quy hoạch tỉnh Đắk Nông như: Đánh giá hiện trạng tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2010-2020 (đánh giá toàn diện cấu trúc), xác định quan điểm mục tiêu phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050; Phát triển công nghiệp thế mạnh và dịch vụ tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; định hướng liên kết kinh tế vùng và lĩnh vực của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung yêu cầu các huyện, thành phố sớm tổ chức hội thảo để có sự kết nối giữa địa phương, sở chuyên ngành với đơn vị tư vấn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trước ngày 10/3/2022, tỉnh phải hoàn thành hồ sơ dự thảo quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2022.

Với khối lượng công việc còn lại rất lớn, yêu cầu về thời gian rất gấp, các sở, ban, ngành xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với thời gian hoàn thành cho các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đơn vị nào để xảy ra chậm trễ trong vấn đề lập quy hoạch phải kiểm điểm trách nhiệm. Sở chuyên ngành, địa phương không phó mặc cho đơn vị tư vấn trong vấn đề lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lập quy hoạch Đắk Nông phải tuân thủ đúng chuẩn và chất lượng. Để làm được điều này, việc lập quy hoạch phải có tầm nhìn chiến lược dài hạn, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, tạo sự khác biệt, đột phá trong tương lai. Lập quy hoạch phải phản ánh đầy đủ các điều kiện, yếu tố và dự báo xu hướng, bối cảnh; đánh giá khả năng khai thác liên kết vùng, hợp tác với các địa phương…

Từ đây, phát huy vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh Đắk Nông là cửa ngõ Tây Nguyên, kết nối vùng Tây Nguyên với Đông Nam Bộ. Quy hoạch tỉnh phải đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế dựa trên 2 trọng tâm và 3 khâu đột phá của tỉnh. Vấn đề hợp tác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đất đai… cũng phải được gắn với việc lập quy hoạch.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương

1,092
Viết bình luận mới