Nâng cao hiệu quả kết nghĩa với bon, buôn

Cập nhật ngày: 11/08/2022 | 15:52 GMT+7

Sáng 11/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Nâng cao công tác kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc cùng sinh sống; trong đó 3 dân tộc thiểu số tại chỗ là Mạ, M'nông và Ê đê, chiếm khoảng 11 % dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 143 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 621 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Từ năm 2004 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định về việc tổ chức kết nghĩa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Công tác kết nghĩa những năm qua đã đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới về mọi mặt trong đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư xây dựng. Đến nay, 100% bon, buôn có từ 1 - 2 km đường cứng hóa, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa cộng đồng, sở vật chất trường lớp đảm bảo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường. Các mô hình kinh tế, gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi… xuất ngày càng nhiều trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kết nghĩa bon, buôn

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cho rằng, để công tác kết nghĩa có hiệu quả chính là trách nhiệm của tỉnh trong việc phối hợp các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị trong thay đổi nếp sống sinh hoạt của người dân. Các đơn vị cần xem việc kết nghĩa là nhiệm vụ chính trị để có sự giúp đỡ toàn diện, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng đầy đủ các chương trình chính sách, nâng cao đời sống, thoát nghèo. Công tác tuyên truyền cần đẩy mạnh để người dân và các đơn vị hiểu được công tác kết nghĩa là sự hỗ trợ tinh thần, vật chất cho các bon, buôn để phát huy giá trị tốt đẹp, động viên bà con vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Công tác kết nghĩa những năm qua đã đem lại cho các bon, buôn một diện mạo mới

Thời gian tới, tỉnh Đắk Nông tiếp tục duy trì và tăng cường  công tác kết nghĩa gắn với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên đầu tư từ các chương trình, dự án tại các bon, buôn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa các bon, buôn trọng điểm về an ninh, trật tự; tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở bon, buôn …

Tin, ảnh: Thanh Hằng

1,059
Viết bình luận mới