Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết năm 2021

Cập nhật ngày: 10/01/2022 | 17:16 GMT+7

Chiều 10/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Nguyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu, phải tham mưu tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Năm 2021, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh; tham mưu bố trí sắp xếp, kiện toàn các chức danh chủ chốt sau đại hội đảng các cấp gắn với công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ mới được chủ động thực hiện. Quy định về công tác cán bộ phù hợp với thực tiễn địa phương và quy định của Trung ương được ngành chủ động tham mưu Tỉnh ủy sửa đổi, ban hành.

Trong đó, Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 là cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện việc tạo nguồn cán bộ trong thời gian tới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên đề nghị cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong công tác

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm tiếp tục được chỉ đạo chặt chẽ. Các chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm thời gian, tỷ lệ theo quy định, dần đi vào thực chất hơn. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chưa cao. Vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn hạn chế. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm ở một số đảng bộ, chi bộ còn hình thức, có biểu hiện thành tích, chạy theo chỉ tiêu. Phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến chưa toàn diện...

Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục chủ động thực hiện tốt việc tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng và cán bộ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh chủ động xây dựng các đề án về công tác quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ sau quy hoạch, nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031; phải làm tốt khâu đánh giá cán bộ để lựa chọn được người đủ đức, đủ tài, xứng đáng nhất, bổ sung nguồn nhân sự cần thiết cho tỉnh.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03 ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đi đôi với đó, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tập trung hướng mạnh về cơ sở. 

Trao Giấy khen cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đòi hỏi trách nhiệm rất lớn, phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người làm công tác cán bộ phải công tâm, khách quan để lựa chọn những cán bộ vì nước vì dân. Trong thực hiện công tác tham mưu phải làm kỹ, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Trao Giấy khen cho các các nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Tin, ảnh: Phan Tân

2,683
Viết bình luận mới