Phát động phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

Cập nhật ngày: 09/11/2022 | 17:19 GMT+7

Chiều 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”.

Các đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Trọng Yên, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị; các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại Đắk Nông, hội viên Hội Nhà báo tỉnh dự.

Các đại biểu tham dự tại Lễ phát động

Tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Ngọc Tú, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của phong trào và công bố quy định 12 tiêu chí cụ thể với nội dung về “Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành.

Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa là trách nhiệm, đồng thời cũng là vấn đề tự thân của mỗi cơ quan báo chí, người làm báo. Mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa; mỗi người làm báo cần luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân, đề cao thành tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm. Qua đó, tạo nên nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo thực hiện nghiêm cam kết giao ước thi đua

Ban Tổ chức đã phát động Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” và tổ chức ký cam kết giao ước thi đua giữa Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Nhà báo thường trú, các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Theo nội dung cam kết, các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các tiêu chí đề ra, triển khai nề nếp, hiệu quả các hoạt động xây dựng cơ quan và con người văn hóa; lấy văn hóa làm nền tảng, động lực thúc đẩy sự phát triển của cơ quan báo chí, góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Nhà báo thường trú, các cơ quan báo chí trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Bùi Huy Thành khẳng định: việc phát động phong trào thi đua là hoạt động rất có ý nghĩa đối với các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Phong trào trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, góp phần xây dựng Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phong trào thực hiện nghiêm vai trò, trách nhiệm, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cam kết giao ước thi đua đã ký. Trong tâm là thực hiện nghiêm 6 tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, 6 tiêu chí văn hóa của người làm báo, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam...

Tin, ảnh: Đặng Hiền

924
Viết bình luận mới