Thúc đẩy phát triển du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn Đắk Nông

Cập nhật ngày: 05/07/2022 | 10:29 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 376/KH-UBND về phát triển du lịch Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Kế hoạch tập trung vào thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu. Một là, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng tại các trung tâm du lịch, kết nối tới các thị trường nguồn và các điểm du lịch. Hai là thực hiện chính sách mở, nâng cấp các cửa khẩu trong khu vực. Ba là thu hút đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tại các trung tâm du lịch; hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển hệ thống homestay, kết nối tới các thị trường nguồn và các điểm du lịch. Bốn là tổ chức khảo sát, phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ; thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch. Năm là đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Sáu là tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch các tỉnh Khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trong nước. Bảy là hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch có chất lượng, giá trị trải nghiệm cao; hình thành đủ tiện nghi, dịch vụ đáp ứng trải nghiệm du lịch. Tám là ứng dụng công nghệ trong du lịch.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch bảo đảm hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. UBND các huyện biên giới: Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút chỉ đạo UBND các xã biên giới công khai số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ du khách lên trang thông tin điện tử của địa phương; công khai thông tin thủ tục hành chính đăng ký tham quan du lịch tại khu vực biên giới và số điện thoại của cán bộ phụ trách.

Các huyện biên giới chỉ đạo các bộ phận liên quan thường xuyên dọn vệ sinh tại các điểm di tích lịch sử trên địa bàn, đồng thời tích cực hỗ trợ du khách tham quan du lịch tại khu vực biên giới, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Bình Minh

1,522
Viết bình luận mới