Triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2023

Cập nhật ngày: 08/12/2022 | 16:53 GMT+7

Chiều 8/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2023.

Năm 2022, công tác QP-QSĐP được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh được chú trọng. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được tập trung xây dựng. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

Việc phối hợp giữa các lực lượng trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng... được thực hiện chặt chẽ. Đặc biệt, tỉnh Đắk Nông tổ chức thành công đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, được Quân khu 5 đánh giá cao. Bên cạnh đó, các chính sách hậu phương quân đội; đối ngoại quốc phòng, ngoại giao Nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Năm 2022, công tác QP-QSĐP được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện

Năm 2023, Đắk Nông tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ QP-QSĐP, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang đẩy mạnh giáo dục, quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương các cấp đối với nhiệm vụ QP-QSĐP. Cùng với đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tạo sự đồng thuận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ, làm cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân”, nền tảng tinh thần trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Trong quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội phải gắn các đề án, dự án với nhiệm vụ phòng thủ của địa phương, bảo đảm cho việc phát triển kinh tế- xã hội luôn đi đôi với củng cố quốc phòng an ninh. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP.

Các lực lượng thực hiện tốt quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 16 tập thể, 48 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự năm 2022.

Tin, ảnh: Khánh An

2,029
Viết bình luận mới