Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông chuyển trụ sở

Cập nhật ngày: 05/12/2022 | 10:57 GMT+7

Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh, kể từ ngày 5/12/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông chuyển về địa chỉ làm việc mới tại: Số 98 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (tầng trệt trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông). Số điện thoại liên hệ: 02613.838838

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông chuyển về địa chỉ mới tại tầng trệt trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông thông báo để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh tại địa điểm mới kể từ ngày 5/12/2022.

 

Vị trí Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Nông trên Google Map

Đ.D

3,133
Viết bình luận mới