UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục đất

Cập nhật ngày: 09/12/2022 | 09:19 GMT+7

Ngày 8/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký Công văn số 7153 chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục đất.

Công văn nêu, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được một số kết quả nhất định, góp phần cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục đất, gây bức xúc trong Nhân dân. Báo Đắk Nông và Báo Đắk Nông điện tử ngày 5/12/2022 có đăng bài: “Gia Nghĩa, Đắk Glong còn gây phiền hà về thủ tục đất”.

Nội dung bài báo nêu lên những tồn tại, hạn chế tại các địa phương như: thái độ phục vụ của cán bộ, công chức chưa tốt, có trường hợp còn gây phiền hà, sách nhiễu, có dấu hiệu tiêu cực; việc tiếp nhận hồ sơ trái quy định, không thông qua bộ phận một cửa, dẫn đến việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; chưa thực hiện tốt việc xin lỗi và hẹn ngày trả kết quả tiếp theo (lần 2) cho người dân đúng quy định...

Người dân làm thủ tục đất tại bộ phận một cửa UBND TP. Gia Nghĩa

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Đối với UBND các huyện, TP Gia Nghĩa, quán triệt, chấn chỉnh đội ngũ làm công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đất; thực hiện nghiêm quy trình, quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Các địa phương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp làm trái quy trình, quy định của pháp luật, trường hợp cần thiết thì thực hiện việc luân chuyển cán bộ để nâng cao hiệu quả công việc.

Các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về đất theo hướng thuận tiện, giảm những thủ tục không cần thiết để rút ngắn tối đa thời gian giải quyết công việc, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định của pháp luật, quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong quản lý Nhà nước về đất, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân.

Các huyện, thành phố củng cố bộ phận một cửa, một cửa liên thông; chấm dứt tình trạng hồ sơ đã giải quyết xong, nhưng chậm trả giấy chứng nhận cho chủ sử dụng đất; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp do chậm trả kết quả.

Chính quyền các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền trong công tác tăng cường quản lý đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh (thông qua Sở TNMT) các biện pháp xử lý (nếu có)  để được xem xét, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở TNMT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp dưới thực hiện các nghiệp vụ quản lý, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất, tạo sự thống nhất trong quản lý, cung cấp dịch vụ về đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở NTMT tăng cường công tác nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý, kiến nghị xử lý đối với các vấn đề phát sinh, tiêu cực trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất trên địa bàn tỉnh.

Sở TNMT có nhiệm vụ đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh...

Tin, ảnh: Hoàng Thanh

1,690
Viết bình luận mới