Đắk Nông phấn đấu thêm 2-3 huyện đạt chuẩn NTM

Cập nhật ngày: 02/12/2022 | 08:04 GMT+7

Ngày 1/12, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông có 35/60 xã đạt chuẩn NTM; 2/7 huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Riêng TP. Gia Nghĩa đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đến năm 2025, Đắk Nông phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chính như: có ít nhất 43 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí NTM/xã.

Tỉnh phấn đấu có thêm ít nhất 2-3 huyện đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt từ 50 triệu đồng/người/năm....

Đắk Nông phấn đấu 2-3 huyện đạt chuẩn NTM

UBND tỉnh đã ban hành Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đề ra các mục tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng năm và giai đoạn.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương, các xã quan tâm, nghiêm túc và khẩn trương thực hiện Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong đó phải gắn kế hoạch thực hiện 6 chương trình chuyên đề của Chính phủ, các nghị quyết về nâng cao đời sống vật chất, tinh  thần, văn hóa người dân nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các địa phương vào cuộc với quyết tâm cao trong Chương trình xây dựng NTM

Các sở, ngành khẩn trương thực hiện, tham mưu ban hành khung văn bản pháp lý tổ chức thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2023-2025. Các đơn vị, địa phương được giao nguồn vốn NTM năm 2022 khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đối với các huyện, xã nằm trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM cần sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, quyết tâm cao, ưu tiên nguồn lực, giải quyết nhanh hững khó khăn, vướng mắc để đạt mục tiêu đề ra.

Các cấp, ngành, đoàn thể phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban phát triển các thôn, bon, buôn để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng đồng lòng, chung sức xây dựng NTM.

Hồng Thoan

2,485
Viết bình luận mới