Trình thành lập nhóm CVĐCTC có hang động núi lửa Châu Á- Thái Bình Dương

Cập nhật ngày: 23/11/2022 | 16:28 GMT+7

Trong khuôn khổ Hội nghị ISV20, chiều 23/11, nhóm các CVĐCTC có hang động núi lửa trong Mạng lưới CVĐC Châu Á- Thái Bình Dương đã tổ chức họp trực tuyến gồm CVĐCTC Aso Nhật Bản, CVĐCTC Rinjani -Lombos Indonesia; CVĐCTC đảo Jeju Hàn Quốc và CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.

Cuộc họp được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, nhằm triển khai ý tưởng thành lập nhóm CVĐCTC có hang động núi lửa do tỉnh Đắk Nông đề xuất. Trong mạng lưới CVĐCTC khu vực Châu Á- Thái Bình Dương chỉ có khoảng 7/66 CVĐC sở hữu di sản địa chất hang động núi lửa, trong đó có CVĐCTC UNESCO Đắk Nông.

Các nước có CVĐCTC có hang động núi lửa trong Mạng lưới CVĐC Châu Á- Thái Bình Dương họp triển khai ý tưởng thành lập nhóm

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến hữu ích xoay quanh việc thành lập nhóm, với mục đích chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và khai thác các giá trị của hang động núi lửa một cách bền vững. Trên cơ sở đó, các thành viên sẽ ký biên bản ghi nhớ đa phương, tiến đến chính thức trình Ban điều hành mạng lưới CVĐCTC trong thời gian tới.

Nhóm PV

746
Viết bình luận mới