Giải quyết hơn 9.000 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân

Cập nhật ngày: 12/10/2021 | 09:21 GMT+7

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã tiếp nhận 9.012 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có trên 99,4% hồ sơ đã giải quyết xong. Số hồ sơ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Thời gian qua, cơ quan thuế các cấp tăng cường đẩy mạnh, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa của các cơ quan thuế.

Nhiều thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp được niêm yết công khai, bảo đảm thuận tiện cho việc tra cứu, triển khai thực hiện. Việc giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục liên quan đã tạo điều kiện cho người nộp thuế giảm chi phí, thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Lương Nguyễn

2,434
Viết bình luận mới