Nợ thuế hơn 169 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 15/09/2021 | 08:41 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Tính đến hết tháng 8/2021, nợ thuế trên địa bàn Đắk Nông là 169,3 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng dự toán thu nội địa. Trong đó, nợ có khả năng thu 103 tỷ đồng, chiếm 60,85% tổng số tiền nợ thuế; nợ khó thu 66,3 tỷ đồng, chiếm 39,15% tổng nợ thuế.

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thuế đã ban hành 84 quyết định cưỡng chế, với số tiền 37,22 tỷ đồng. Trong đó, trích từ tài khoản 77 quyết định, với số tiền 34 tỷ đồng; quyết định thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng 7 trường hợp, với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Lương

1,305
Viết bình luận mới