Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp

Cập nhật ngày: 18/10/2021 | 08:21 GMT+7

Thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan chủ động tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội theo Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương về tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội tại các địa phương.

Tỉnh ủy còn giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thanh tra tham mưu, thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm theo kế hoạch; thanh tra đột xuất để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra.

Đoàn rà soát số 144 họp đánh giá kết quả công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực của Đoàn rà soát 144) đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 31/3/2021 về việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2020, theo tinh thần Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương. Ban Nội chính tham mưu thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong năm 2020 của Tỉnh ủy (Đoàn rà soát 144)  để triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn rà soát, tổ rà soát. Kết quả từ đầu năm đến nay, Đoàn rà soát 144 thực hiện rà soát 37 kết luận thanh tra và kết luận của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2020, trong đó 2 kết luận của Trung ương; 34 kết luận thanh tra của các sở, ngành và 1 kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Qua rà soát các kết luận, các thành viên Đoàn rà soát 144 đã thảo luận, góp ý, bổ sung, làm rõ thêm các nội dung còn có ý kiến khác nhau, các ý kiến chưa thống nhất qua công tác rà soát của các tổ. Đồng thời, Đoàn rà soát 144 đề xuất, kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý các nội dung còn bất cập, vướng mắc đã phát hiện qua công tác rà soát. Đoàn rà soát 144 đề xuất, kiến nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại một số kết luận thanh tra được Thanh tra tỉnh chuyển sang Cơ quan CSĐT đề nghị xác minh, làm rõ; đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp Đoàn rà soát số 144 đánh giá kết quả công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 mới đây, đồng chí Trần Xuân Hải, UVBTV,  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn rà soát nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả rà soát, Đoàn sẽ kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, Đoàn chú trọng thanh tra chuyên đề diện rộng các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản và thực hiện chính sách xã hội.

 

Từ 2015 đến nay, các đoàn rà soát của Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát 513 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Qua kết quả rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều sai phạm; chỉ đạo kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật còn sơ hở, bất cập; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành. 

 

Bài, ảnh: Hồng Phước

1,869
Viết bình luận mới