Xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông tại xã Đắk R'măng (Đắk G'long)

Cập nhật ngày: 19/10/2022 | 08:53 GMT+7

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong tháng 11/2022, tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư thủy điện đối với đồng bào dân tộc Ba Na tại thôn (làng) Đăk Mǔt, xã Đăk Mar huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum với sự tham gia của 05 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Ba Na.

Đồng thời, tổ chức xây dựng CLB đàn, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng tại các thôn (Khu) 1, 4, 5, 6, 8, xã Na Sầm và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Tày, Nùng. Qua đó, khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian về đàn, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng tại thôn (Khu) 1, 2, 4, 5, 6, 8, xã Na Sầm và Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Tổ chức xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Ê Đê tại các thôn (buôn) Ly, Thứ, Chung xã Ea Trol, Ea Bar, Lê Diêm và thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, với sự tham gia của 10 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 40 hội viên dân tộc Ê Đê; Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Raglai tại các thôn Bố Lang, Tà Lọt, Trà Co 2, Ma Lâm, Ma Oai, Châu Đắc, Ma Nai, Suối Rớ, Rã Giữa, xã Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Thắng, Phước Đại, Phước Thành, Phước Chính và Phước Trung, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Với sự tham gia của 5 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 45 hội viên dân tộc Raglai; Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông tại các thôn 5, 6, 7, xã Đắk R'Măng huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông với sự tham gia của 2 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và 48 hội viên dân tộc Mông.

Việc tổ chức xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022 nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông. Đồng thời tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Qua đó nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tọc thiểu số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư.

Theo dangcongsan.vn

1,473
Viết bình luận mới