• Vị thế của phụ nữ Ê đê, M’nông trong xã hội truyền thống
 • 07:06 19/08/2022
 • Cuốn sách “Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê đê và M’nông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục)” của tác giả Lê Thị Quỳnh Hảo được NXB Hội Nhà Văn phát hành đến công chúng. Cuốn sách là công trình tìm hiểu vị thế và vai trò được quy định trong gia đình và xã hội truyền thống của người phụ nữ được mô tả trong sử thi và được đề cập tới tại luật tục hai tộc người Ê đê và M’nông ở Tây Nguyên.
 • Lời nói vần của người Ê đê
 • 06:16 12/08/2022
 • Cuốn sách "Klei duê Ê đê” (Lời nói vần của dân tộc Ê đê) với quy mô 235 trang được Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành song ngữ Ê đê – Việt, có chú thích, hiệu đính cụ thể về những địa danh, tên người, tên động vật, thực vật theo cách gọi của người Ê đê.
 • Tình mẹ
 • 06:02 12/08/2022
 • Tác giả Trần Kim Lâm
 • Liên kết trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
 • 08:45 05/08/2022
 • Cuốn sách “Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên” của tác giả Lê Anh Vũ do NXB Khoa học xã hội phát hành là kết quả nghiên cứu trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên.
 • Mắt cúc
 • 08:39 05/08/2022
 • Tác giả: Trần Thị Thùy Linh