• Vết nứt
 • 09:33 04/11/2022
 • Truyện ngắn của Nguyễn Phương Mai
 • Cuốn Atlas tổng hợp đầu tiên của Tây Nguyên
 • 09:44 28/10/2022
 • Cuốn “Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên” do nhóm tác giả thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện và được Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam xuất bản, giới thiệu đến công chúng. Đây là tập bản đồ được dàn dựng bố cục chặt chẽ, thống nhất cả về nội dung lẫn hình thức, dày 130 trang. Đây là những cơ sở dữ liệu có ý nghĩa thực tiễn và ứng dụng rất cao, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.
 • Quê mẹ
 • 07:58 28/10/2022
 • Tác giả: Ngô Hồng Cẩm
 • Nhớ mẹ
 • 07:57 28/10/2022
 • Tác giả: Hồng Thắng
 • Cuốn sách góp phần hoạch định chính sách ở Tây Nguyên
 • 08:18 21/10/2022
 • Cuốn sách “Di cư của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 2015” của TS. Nguyễn Duy Thụy do NXB Khoa học xã hội phát hành. Đây là một công trình nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về quá trình di dân của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên.