• Trưa hè
 • 09:35 13/05/2022
 • Tác giả: Tịnh Bình
 • Nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên
 • 08:01 06/05/2022
 • Đây là tên cuốn sách của tác giả Linh Nga Niê Kdam do NXB Văn học phát hành. Nội dung của cuốn rất bổ ích đối với độc giả trẻ và những người muốn tìm hiểu, khám phá về vùng đất, con người Tây Nguyên nói chung, vùng đất Đắk Nông nói riêng.
 • Giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về văn hóa Tây Nguyên
 • 09:40 29/04/2022
 • Cuốn sách “Các dân tộc Tây Nguyên” của tác giả Nguyễn Văn Kự và Lưu Hùng chủ biên do NXB Thế giới phát hành đã được thực hiện rất công phu. Đây là cuốn sách giới thiệu về 11 dân tộc ở Tây Nguyên bao gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đó là các dân tộc Ba Na, Brâu, Chu Ru, K’ho, Ê đê, Gia Rai, Giẻ Triêng, Mạ, M’nông, Rơ Măm và Xơ Đăng.
 • Nắng hạ
 • 05:32 22/04/2022
 • Tác giả: Nguyễn Chí Diễn
 • Mẹ quê
 • 05:31 22/04/2022
 • Tác giả: Phan Thành Minh