Chiếc chõng tre

Cập nhật ngày: 26/08/2022 | 08:38 GMT+7

Tác giả: Đinh Hạ

Ảnh tư liệu

Ngoài thềm vẫn chiếc chõng tre

Cũ mòn kỷ vật thương về ngày xưa

Thuở cha vất vả cày bừa

Mẹ còn đi cấy nắng mưa tảo tần

 

Đêm hè đặt chõng ngoài sân

Tuổi thơ con với trong ngần lời ru

Lời ru có gió mùa thu

Cánh cò cánh vạc mịt mù ca dao

 

Nơi cha ngồi hút thuốc lào

Mẹ ngồi vá áo hôm nào trời mưa

Chị em quấn quýt chơi đùa

Bà ngồi bỏm bẻm trầu vừa đỏ môi

 

Chân long, mây kết lỏng rồi

Nan mòn, nan gãy xin người đừng chê

Thân thương một chiếc chõng tre

Gia tài gói cả hồn quê bóng làng...

622
Viết bình luận mới