Cuốn sách góp phần hoạch định chính sách ở Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 21/10/2022 | 08:18 GMT+7

Cuốn sách “Di cư của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên từ năm 1975 đến năm 2015” của TS. Nguyễn Duy Thụy do NXB Khoa học xã hội phát hành. Đây là một công trình nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về quá trình di dân của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên.

Cuốn sách là một bức tranh mô tả đầy đủ về quá trình di cư của các dân tộc thiểu số từ nơi khác đến Tây Nguyên sau ngày 30/4/1975 đến nay, làm rõ nguyên nhân và mục đích di cư của các dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên cùng tác động của vấn đề di cư tới đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội Tây Nguyên góp phần xây dựng chính sách đúng đắn, phù hợp với công tác di dân, quản lý vấn đề di cư, hướng tới mục đích phát triển bền vững kinh tế, xã hội, chính trị, quốc phòng và an ninh của khu vực Tây Nguyên.

Bìa cuốn sách

Sách gồm 4 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên, xã hội Tây Nguyên và những yếu tố tác động đến việc di cư của người dân tộc thiểu số đến vùng này. Chương 2: Thực trạng di cư của người dân tộc thiểu số đến Tây Nguyên. Chương 3: Đời sống của đồng bào di cư và tác động của vấn đề di cư đối với kinh tế, xã hội Tây Nguyên. Chương 4: Nhận xét và một số kiến nghị.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai quan tâm, nghiên cứu đến vấn đề di dân, dân tộc tại Tây Nguyên, và cũng như cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà khoa học quan tâm đến vùng đất Tây Nguyên.

B.M (g/t)

2,247
Viết bình luận mới