Giỏ tre

Cập nhật ngày: 13/05/2022 | 09:37 GMT+7

Tác giả: Nguyễn Văn Song

Ảnh tư liệu

Nhà còn một chiếc giỏ tre

Lửng lơ góc bếp vọng nghe gió đồng

Con về gặp chiếc giỏ không

Lặng im mà bỗng ngập lòng ngày xa

 

Khúc tre vườn cũ cội già

Tay cha vót những thật thà thành nan

Con ngồi ngắm chiếc giỏ đan

Chợt nghe tiếng ếch đê làng gọi mưa

 

Đồng xa mót tép, mò cua

Mẹ về nghẹn gió giữa trưa nắng trầy

Giỏ thì nặng, mẹ lại gầy

Bát canh mẹ nấu cũng đầy mồ hôi

 

Đội mưa, cõng nắng vào đời

Giỏ theo con suốt một thời hàn vi

Đầy vơi giỏ chẳng nói gì

Quanh năm lấm láp cũng vì nuôi con

 

Một đời ngấm vị bùn non

Thời gian sương khói vẫn còn dấu quê

Cúi đầu tạ chiếc giỏ tre

Cho con đi biết nhớ về chốn xưa.

2,160
Viết bình luận mới