Nắng hạ

Cập nhật ngày: 22/04/2022 | 05:32 GMT+7

Tác giả: Nguyễn Chí Diễn

Ảnh tư liệu

Nắng hạ vàng ươm sân thóc

Hong khô vất vả ngày mùa

Nắng đậu lưng người khó nhọc

Áo bà bạc nắng già nua

 

Nắng len xiên qua khe cửa

Nhà trong cùng bé vui đùa

Ông ngồi chẻ tre đan lát

Chẻ từng sợi nắng lưa thưa

 

Đỏ xanh mớ ba mớ bẩy

Cào cào khoe áo đồng chiều

Chao nghiêng cánh mềm bé nhỏ

Vụt bay sợi nắng liêu xiêu

 

Nắng hạ sạm da lính đảo

Tôi thêm ý chí kiên cường

Đun giọt mồ hôi sùng sục

Chảo lưng người lính yêu thương

 

Nắng hạ trải vàng khắp chốn

Rộn ràng ve hát vườn sau

Hè về lung linh màu nắng

Điểm tô cuộc sống muôn màu.

2,241
Viết bình luận mới