Trưa hè

Cập nhật ngày: 13/05/2022 | 09:35 GMT+7

Tác giả: Tịnh Bình

Ảnh tư liệu

Vút ngang cánh bướm bên thềm mộng

Nắng ngả vào trưa bặt tiếng ve

Lác đác vài chòm mây mải miết

Gió đi đâu vội vấp trưa hè

 

Quạt nan phe phẩy chừng say giấc

Lời ru con trẻ cứ mênh mang

Sông quê ai dỗ mà thiêm thiếp

Nước xanh soi bóng giấc mơ màng

 

Nhà xưa quê cũ cảnh như xưa

Dáng mẹ dáng bà hai như một

Thao thiết lòng con mấy cho vừa

 

Mân mê vạt gió hương đồng nội

Thương sao đến lạ tiếng người quê

Chân bùn tay lấm tình chân chất

Ấm áp lòng ai phút trở về...

1,267
Viết bình luận mới