Vị thế của phụ nữ Ê đê, M’nông trong xã hội truyền thống

Cập nhật ngày: 19/08/2022 | 07:06 GMT+7

Cuốn sách “Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê đê và M’nông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục)” của tác giả Lê Thị Quỳnh Hảo được NXB Hội Nhà Văn phát hành đến công chúng. Cuốn sách là công trình tìm hiểu vị thế và vai trò được quy định trong gia đình và xã hội truyền thống của người phụ nữ được mô tả trong sử thi và được đề cập tới tại luật tục hai tộc người Ê đê và M’nông ở Tây Nguyên.

Bìa cuốn sách

Ngoài phần mở đầu, kết luận thì nội dung chính của cuốn sách gồm 4 chương.

Chương 1, tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu thái độ, quan niệm của cộng đồng hai tộc người Ê đê và M'nông về người phụ nữ trong truyền thống được thể hiện và khái quát hóa qua sử thi, luật tục hai tộc người.

Chương 2 và chương 3, vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê đê và M’nông qua khảo sát sử thi - luật tục, xác định vị thế được xã hội quy định của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ở xã hội truyền thống thông qua các hoạt động, quan hệ trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội truyền thống. Chương 4, vị thế, vai trò của người phụ nữ Ê đê, M'nông từ góc nhìn so sánh và phát huy vị thế, vai trò của họ trong bối cảnh hiện nay.

Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về người phụ nữ Ê đê, M’nông giữ vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động cộng đồng và gia đình truyền thống. Vai trò, vị thế của người phụ nữ là truyền thống văn hóa lâu đời của một số tộc người ở Tây Nguyên trước những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, giá trị của nó không thể bất biến. Theo thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế là sự đổi mới về xã hội và văn hóa trên toàn lãnh thổ Tây Nguyên, vai trò, vị thế người phụ nữ chắc chắn có nhiều biến đổi theo các chiều hướng khác nhau đối với từng khu vực khác nhau. Nội dung cuốn sách lý giải các nguyên nhân của sự biến đổi đó khi tìm hiểu về vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê đê, M’nông ở Tây Nguyên.

Bình Minh (g/t)

2,199
Viết bình luận mới