Người trẻ yêu nước: Cần “trái tim nóng, cái đầu lạnh”

Cập nhật ngày: 20/09/2018 | 09:18 GMT+7

Trong ván bài chính trị chống phá ta, các thế lực thù địch sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như “con át chủ bài” và thông qua đó, chúng tập trung một loạt các bước đi: “ngoại giao thân thiện”, “chi phối đầu tư”, “khoét sâu nội bộ”… trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, tư tưởng – văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh.

Dùng internet để truyền bá quan điểm sai trái là một trong những thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ảnh tư liệu

Tính đến 30/06/2017, Việt Nam có 64 triệu người sử dụng Internet, đứng thứ 12 thế giới. Chiếm lĩnh môi trường không gian mạng, thông qua các phương tiện truyền thông xã hội để bịa đặt, xuyên tạc... tuyên truyền nhằm chống phá, tạo bất đồng, xung đột về tư tưởng trong nội bộ Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, từ đó kích động biểu tình, chống đối, bạo loạn, khủng bố, lật đổ... là âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch.

Trên lĩnh vực chính trị: Các thế lực thù địch tập trung chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN quyết liệt hơn. Các chiêu bài như loan tin bịa đặt về mất đoàn kết trong Đảng, đặc biệt là những dịp trước, trong Đại hội Đảng các cấp, làm cho đảng viên mất niềm tin, nhân dân hoang mang. Chống phá, xuyên tạc về nghị quyết, dân chủ, dân tộc, tôn giáo…, đặc biệt chúng tập trung nhiều vào tham nhũng, vốn là vấn đề xã hội hết sức nhức nhối…, làm suy thoái về phẩm chất đạo đức, “làm đồng minh tự nhiên” trong quá trình phá hoại hệ thống chính trị nước ta.

Kinh tế: Tiến công trên lĩnh vực kinh tế vẫn là một lĩnh vực  ưu tiên và khẳng định rằng “Đối đầu quân sự không có lợi bằng đối đầu kinh tế”. Do vậy các cách thức họ vận dụng là “dân chủ hóa kinh tế” để thúc đẩy “dân chủ hóa chính trị” ở Việt Nam, “thông qua kinh tế để  làm chuyển hóa chế độ chính trị”. Mục tiêu phá hoại về kinh tế là làm cho nền kinh tế Việt Nam đi chệch hướng XHCN.

Tư tưởng – văn hóa: Các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên  lĩnh vực này nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam; các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường xâm nhập văn hóa tư sản, phương Tây vào nước ta. Trước hết, họ tập trung công kích, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nội dung chủ yếu, cốt lõi, mục tiêu hàng đầu trong âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta.

Lĩnh vực xã hội: Một nội dung trọng điểm trong chiến lược chống phá cách mạng nước ta là phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây chia rẽ, bất ổn và rối loạn về xã hội. Họ tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “chống tham nhũng”, “tôn giáo”, “dân tộc” để chống phá quyết liệt hơn.

Quốc phòng – an ninh: Đó là gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phá hoại sức mạnh quốc phòng an ninh nước ta; tạo cớ cho các hành động can thiệp bằng vũ lực khi có thời cơ là những nội dung cơ bản trong âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá ta trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Trong đó phá hoại sức mạnh quốc phòng – an ninh, tập trung chống phá lực lượng vũ trang luôn là trọng điểm ưu tiên. Âm mưu “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa quân đội và công an” là âm mưu cơ bản, nội dung chính trong chiến lược chống phá ta của các thế lực thù địch.

 

Các phương tiện truyền thông xã hội rất đa dạng, bao gồm nhiều loại hình, tính năng ứng dụng, như:

-  Mạng xã hội: Facebook, MySpace, Google+, Zing.Me…;

- Trang chia sẻ link và tin tức xã hội: Delicious, Digg, Reddit, Loantin…;

- Trang chia sẻ hình ảnh, video: You Tube, Instagram, Flickr, Clip.vn…;

- Các tiểu Blog hay Blog  vi mô: Twitter, Friendfeed, Tumblr…;

- Diễn đàn: Sitepoint.com, Satups.co.uk, Webtretho…;

- Dịch vụ thoại, nhắn tin: Viber, Zalo, Wechat, F, Massenger…

 

Có thể nói, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ thủ đoạn chống phá ta bằng nhiều hình thức tinh vi. Trước đây là truyền hình, báo chí, giờ đây là mạng internet. Việt Nam là một trong những nước có số lượng người sử dụng internet rất lớn, đặc biệt thế hệ trẻ. Nắm được điều này, chúng lợi dụng internet để tăng cường các thủ đoạn vu khống, bôi nhọ hình ảnh đất nước, hình ảnh lãnh đạo cấp cao của nước ta.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, nước ta đang triển khai xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chúng càng tận dụng để bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao. Điều này nằm trong kế hoạch âm mưu lâu dài của bọn chúng, đồng thời tập trung nhằm vào giới trẻ để thực hiện âm mưu này. Qua công tác đấu tranh của cơ quan chức năng nước ta thấy rằng tỉ lệ người trẻ, học sinh, sinh viên là lực lượng tham gia nhiều nhất. Đó cũng là nhóm tham gia lớn nhất vào sự mất an ninh mạng.

Câu hỏi đặt ra là có thể các em vô tình không nhận biết mà có hành vi vi phạm? Một bộ phận lớp trẻ chưa nhận thức đầy đủ với hành vi tham gia trên mạng internet, một bộ phận chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật, về môi trường mạng. Môi trường mạng không ảo, nếu tham gia mà không đủ thông tin, kiến thức sẽ không bảo vệ được bản thân. Bản thân bị đầu độc thông tin, bị lợi dụng, tham gia vào hệ thống mạng có khả năng gây ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Một trong những việc cần làm là tăng cường thông tin, đặc biệt là người trẻ để tự điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia hoạt động trên mạng internet. Về mặt thể thức cần chỉ cho lớp trẻ cách nhận diện những tin xấu độc như những tên miền nước ngoài, nhân danh các lãnh đạo cao cấp của Đảng để lợi dụng uy tín trong xã hội, lập trang web giả mạo.

Cũng có trường hợp chúng sử dụng tên tuổi khác nhau, cá nhân khác nhau, thông tin không rõ ràng, nội dung không có cơ sở, thiếu kiểm chứng, hoặc những dự kiến úp mở, tạo ra sự hoài nghi, nghi ngờ đối với một sự kiện hay cá nhân lãnh đạo. Thông thường, báo chí phải trải qua quy trình thông tin nghiêm ngặt, nên thường không có điều đó. Đó là những dấu hiệu có thể nhận diện.

Mặt khác, người trẻ nên thể hiện lòng yêu nước trước hết bằng sự nỗ lực hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ của mình, đó có thể là học tập, lao động, nghiên cứu; đó là công chức, viên chức nhà nước... Mỗi người hãy là nhân tố tích cực trong công việc của mình, đồng thời tìm hiểu, nắm rõ chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước để trước hết là công dân tốt, không vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc. Qua đó cũng là một tuyên truyền viên tích cực để đấu tranh lại với âm mưu xấu của các thế lực thù địch. Và lòng yêu nước khi ấy mới có thể giữ được “trái tim nóng, cái đầu lạnh” với thông tin chia rẽ, độc hại.

Hồ Miền

4,044
Viết bình luận mới