Chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 99 hộ, nhóm hộ ở Ðắk Song

Cập nhật ngày: 15/09/2022 | 07:33 GMT+7

Trong 2 ngày 13-14/9, Sở Nông nghiệp - PTNT thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho 99 hộ, nhóm hộ tại xã Nâm N’Jang và xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Trong năm 2022, 99 hộ, nhóm hộ được chi trả với tổng số tiền trên 403 triệu đồng. Việc chi trả kịp thời dịch vụ môi trường rừng cho các hộ, nhóm hộ đã giúp cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn. Các chủ hộ, nhóm hộ có ý thức hơn trong thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng trên cơ sở hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình.

Vương Hợp

1,238
Viết bình luận mới