Nhận BHXH 1 lần người lao động chịu nhiều thiệt thòi

Cập nhật ngày: 24/05/2022 | 13:39 GMT+7

Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến thị trường lao động, hiện nay, tình trạng người lao động mất việc làm, nhận BHXH 1 lần có xu hướng gia tăng. Đây là lựa chọn khiến người lao động chịu nhiều thiệt thòi về quyền lợi, cần cân nhắc khi quyết định.

 

Nguồn BHXH Việt Nam

1,451
Viết bình luận mới