Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 04/11/2022 | 05:57 GMT+7

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) của tỉnh Đắk Nông bắt đầu đưa vào vận hành từ ngày 11/11/2022. IOC là “bộ não” hỗ trợ công tác giám sát, điều hành, lãnh đạo. IOC cho phép tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực; phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Hiện tại, hệ thống có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết 07 phân hệ.

 

P.V

1,764
Viết bình luận mới