Bưu điện tỉnh Đắk Nông: Nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 11:48 GMT+7

Để đáp ứng tốt yêu cầu của các tổ chức và cá nhân, trong những năm qua, Bưu điện tỉnh Đắk Nông đã không ngừng mở rộng mạng lưới phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Với việc tích cực đổi mới phương thức hoạt động, trong năm 2019, nhiều lĩnh vực kinh doanh của đơn vị đạt tăng trưởng khá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đẩy mạnh hỗ trợ người dân

Năm 2019, tổng doanh thu Bưu điện tỉnh đạt 104%, vượt 4% kế hoạch được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao; trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt 101%; tài chính bưu chính đạt 95% và lĩnh vực phân phối truyền thông đạt 120% kế hoạch.

Tập thể Bưu điện tỉnh quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong kinh doanh

Trong kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị, đáng chú ý, phải kể đến lĩnh vực hỗ trợ người dân (hành chính công). Điển hình như kết quả dịch vụ chi trả lương hưu, BHXH đạt hồ sơ (lượt người), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 114% kế hoạch; dịch vụ chỉ trả người có công 3.218 lượt, tăng 56% so với cùng kỳ, đạt 135% kế hoạch; dịch vụ chi trả bảo trợ xã hội cũng đạt 10.034 lượt người, đạt 105% kế hoạch. Tương tự, ở lĩnh vực dịch vụ phân phối hàng hóa cũng có bước tăng trưởng khá. Cụ thể: Doanh thu dịch vụ hàng tiêu dùng tăng 12% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lịch, xuất bản phẩm tăng 9% so với cùng kỳ…

Bưu điện tỉnh Đắk Nông ký kết công tác chi trả ưu đãi trợ cấp người có công trên địa bàn tỉnh

Nói về kết quả kinh doanh của đơn vị, ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Nông cho biết: “Đắk Nông là địa phương có diện tích rộng, địa bàn đi lại còn khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể đơn vị, trong số các hoạt động kinh doanh thì lĩnh vực hỗ trợ người dân luôn đạt kết quả cao. Toàn tỉnh hiện có 55 điểm phục vụ bưu điện, gồm: 12 bưu cục và 43 bưu điện - văn hóa xã. Ngoài hoạt động kinh doanh, những điểm bưu điện-văn hóa xã còn góp phần phục vụ nhu cầu thông tin đối với người dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh”.

Cũng theo ông Hùng, để có kết quả trên, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã thực hiện đánh giá chất lượng hiệu quả công việc của Giám đốc, Kế toán đơn vị, chuyên viên (khối văn phòng Bưu điện tỉnh) bằng chỉ tiêu KPI. Đơn vị cũng tổ chức hơn 500 lượt tập huấn kỹ năng, đào tạo nghiệp vụ, văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ để tạo nguồn cán bộ cho mạng lưới… Những giải pháp đồng bộ này đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Bưu điện tỉnh ra quân triển khai hoạt động kinh doanh

Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động

Để tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường về bưu chính ở địa phương, trong năm 2020, Bưu điện tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối, kết hợp với các tổ chức, khối cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh để triển khai thực hiện mục tiêu kinh doanh và chính trị. Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ lõi, gia tăng thị phần khách hàng hiện hữu, hướng đến thực hiện thành công nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Để gia tăng sức ảnh hưởng, Bưu điện tỉnh cũng tăng cường công tác đối nội, đối ngoại trong nội tỉnh và liên tỉnh...

Bưu điện tỉnh hướng đến mục tiêu phục vụ hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người dân

Cùng với các hoạt động đổi mới, ông Lê Văn Hùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Nông khẳng định: “Đơn vị sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy chức năng tại Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bảo đảm khả năng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, với mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2020 theo đúng định hướng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Về lâu dài, đơn vị tiếp tục mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhiệm vụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

1,661
Viết bình luận mới