Ngành Y tế Đắk Nông nỗ lực phát triển nguồn nhân lực

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 08:32 GMT+7

Những năm qua, một trong những giải pháp then chốt mà ngành Y tế hướng tới là phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ về công tác ra đời được xem như đòn bẩy góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà.

Thu hút và giữ chân các “hiền tài”

Tháng 7/2014, HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020” (Gọi tắt là Nghị quyết 09). Theo đó, Nghị quyết 09 có 3 nội dung chính, bao gồm chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ và tạo nguồn nhân lực y tế dài hạn.

Chuyển giao kỹ thuật mổ khớp gối tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

Đối với thu hút, các bác sĩ, dược sĩ về công tác, ngoài các chính sách được hưởng theo quy định hiện hành, đối tượng thu hút sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ với các mức từ 180.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng tương ứng với các trình độ từ bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp loại trung bình đến tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II.

Ngoài chính sách thu hút, các bác sĩ đang công tác trong ngành còn được hưởng chính sách đãi ngộ tương ứng với các mức hưởng từ 0,7-1,5 lần mức lương cơ sở hàng tháng. Chế độ đãi ngộ góp phần giúp các bác sĩ yên tâm công tác lâu dài, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Chính sách tạo nguồn với mục đích cam kết, thu hút bác sĩ chính quy sau khi tốt nghiệp tại các trường công lập trở về công tác lâu dài tại tỉnh nhà sẽ được hỗ trợ kinh phí tương ứng với chi phí trong quá trình học tập.

Hơn 50 bác sĩ, dược sĩ về công tác

Chính sách thu hút, đãi ngộ được HĐND tỉnh phê duyệt triển khai trong thời điểm mà ngành Y tế đang rất cần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết được xem như đòn bẩy thúc đẩy phát triển ngành Y tế tỉnh nhà, tác động tích cực đến số lượng, chất lượng bác sĩ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và triển khai nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Năm 2015, khi bắt đầu thực hiện nghị quyết, toàn ngành chỉ có 286 bác sĩ, dược sĩ, trong đó nhân lực trình độ cao rất ít (46 bác sĩ chuyên khoa I; 2 bác sĩ chuyên khoa II; 4 thạc sĩ y khoa và 13 dược sĩ đại học). Sau hơn 5 năm triển khai thu hút, số bác sĩ toàn ngành tăng lên 339 người, trong đó số bác sĩ có trình độ chuyên khoa I và tương đương là 95 người, dược sĩ đại học và sau đại học là 17 người. Nhờ triển khai thực hiện thu hút, số bác sĩ tăng lên đã góp phần giúp ngành Y tế đáp ứng chỉ tiêu 7,5 bác sĩ/vạn dân mà Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đề ra. Các bác sĩ sau khi thu hút về công tác đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh góp phần làm giảm tỷ lệ chuyển tuyến qua từng năm.

Cùng với mục tiêu bổ sung, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ngành Y tế cũng đã chú trọng “giữ chân” bác sĩ, hạn chế tình trạng xin thôi việc hoặc chuyển công tác thông qua chính sách đãi ngộ. Sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh có hơn 450 bác sĩ, dược sĩ đại học, sau đại học được hưởng chính sách đãi ngộ, tương ứng với tổng số tiền 20.839.556.000 đồng. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác, giúp cán bộ y tế có cơ hội tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, Sở Y tế đã chủ động liên hệ với các trường đại học y khoa, các sinh viên y khoa nhằm kêu gọi, định hướng nghề nghiệp cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, chính sách tạo nguồn này vẫn chưa thật sự mang lại hiệu quả và chưa có trường hợp sinh viên nào ký hợp đồng cam kết về địa phương công tác trong những năm qua.

Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả thu hút

Có thể nói, việc triển khai thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ là nỗ lực lớn của ngành Y tế trong công cuộc xây dựng và phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân tỉnh nhà. Nhờ thực hiện thu hút và đãi ngộ, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế trên địa bàn đã tăng lên đáng kể giúp ngành Y tế có thêm nguồn nhân lực chất lượng, cơ bản đáp được ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện cũng như kết quả thực hiện chính sách vẫn còn nhiều khó khăn. Số bác sĩ thu hút có trình độ sau đại học rất hạn chế (2/23 bác sĩ), chủ yếu là bác sĩ mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác; tỷ lệ thu hút đạt được hàng năm còn thấp, chưa đạt quá 50% chỉ tiêu đề ra. Những bác sĩ thu hút về công tác chủ yếu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số đơn vị có nhiều điều kiện thuận lợi, trong khi những địa phương còn nhiều khó khăn như huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Krông Nô nhu cầu bổ sung nhân lực y tế trình độ cao đặt ra bức thiết thì không có người về.

Đánh giá về tiến độ và kết quả thực hiện, lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Việc thực hiện chính sách thu hút và đãi ngộ của ngành Y tế tỉnh nhà chưa đạt kế hoạch đề ra do có nhiều nguyên nhân tác động. Thực tế, chính sách thu hút đã được nhiều tỉnh/thành trên cả nước triển khai từ rất sớm, vì vậy họ đã tận dụng được thời cơ, nhân lực trình độ cao trong khi tỉnh Đắk Nông mới bắt đầu triển khai 4 năm gần đây. Bên cạnh đó, ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, nhiều bệnh viện tư nhân tuyển dụng và trả lương cho bác sĩ rất cao, ở mức 30.000.000 – 50.000.000 đồng/tháng trong khi mức thu hút một lần của ngành Y tế cao nhất là 300.000.000 đồng và mức lương hàng tháng trung bình chỉ từ 6.000.000-10.000.000 đồng theo mức lương hiện hành đối với công chức, viên chức. Như vậy, so với bác sĩ làm việc tại các bệnh viện tư nhân thì mức thu nhập của bác sĩ làm việc tại các bệnh viện công nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng chưa đủ sức “cạnh tranh” và mời gọi các bác sĩ về công tác. Mặt khác, về chất lượng hoạt động, đa phần các bệnh viện trên địa bàn tỉnh chưa phát triển được nhiều danh mục kỹ thuật hiện đại nhằm tạo điều kiện cho bác sĩ có môi trường làm việc, phát huy tay nghề cũng như tạo cơ hội tăng thu nhập cá nhân.

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tham mưu với lãnh đạo tỉnh, điều chỉnh lại một số tiêu chuẩn thu hút, đãi ngộ phù hợp với thực tế, đồng thời đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá rộng rãi chính sách nhằm tạo động lực để công tác thu hút đạt hiệu quả hơn.

1,478
Viết bình luận mới