Ðắk Nông tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Cập nhật ngày: 30/09/2022 | 08:41 GMT+7

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông trong Công văn 5509/UBND-KGVX ngày 28/9/2022.

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. Sở Y tế tiến hành rà soát nhu cầu khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động và chỉ đạo nâng cao năng lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu để được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, bảo đảm thực hiện đúng và đủ quy định tại các nghị định của Chính phủ, kịp thời phát hiện những thiếu sót, sai phạm trong tổ chức, thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn kiểm tra, thanh tra về vệ sinh lao động khi có yêu cầu.

Bình Minh

1,300
Viết bình luận mới