Tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập qua biên giới, cửa khẩu

Cập nhật ngày: 13/10/2022 | 08:56 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5777/UBND-KGVX, về việc triển khai hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tỉnh ban hành quy trình và quy chế phối hợp liên ngành (Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) trong kiểm dịch y tế, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập qua biên giới, cửa khẩu. Thông tin về các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh truyền nhiễm mới, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta phải thường xuyên được cập nhật kịp thời để chủ động áp dụng các biện pháp giám sát, phòng chống, phối hợp ngay tại cửa khẩu, biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập hợp các đơn vị liên quan tại các cửa khẩu khi có tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng theo yêu cầu của cơ quan y tế, để bàn giải pháp tổ chức thực hiện.

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Trạm kiểm dịch Động vật - Thực vật thực hiện các nội dung liên quan khi kiểm tra thực tế đối với hàng hóa bị nghi ngờ, hoặc được xác định mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; chỉ được làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đối với hàng hóa sau khi có xác nhận đã hoàn thành việc kiểm dịch y tế theo quy định tại Nghị định 89 của Chính phủ.

UBND các huyện biên giới chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện việc kiểm dịch y tế biên giới theo quy định.

Công văn cũng đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thực hiện các nội dung về kiểm dịch y tế biên giới theo đề nghị của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới khi kiểm tra thực tế đối với phương tiện, hàng hóa.

Ngô Đồng

1,219
Viết bình luận mới