Y tế Ðắk Nông và sự hài lòng của người dân, người bệnh

Cập nhật ngày: 06/10/2022 | 09:15 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành nếp nghĩ, việc làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế.

“Kim chỉ nam”

Xác định việc học Bác là “kim chỉ nam” góp phần làm thay đổi về tư tưởng, nhận thức, nhất là xây dựng và nâng cao y đức đối với cán bộ, nhân viên, cấp ủy, cơ quan, đoàn thể các cấp ngành Y tế tỉnh tập trung triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, bộ phận.

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch, với những chủ đề sát thực để thực hiện như: xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy tắc ứng xử trong ngành Y tế; nâng cao chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người dân, người bệnh...

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được cụ thể hóa thành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện. Trong quy chế làm việc, các tổ chức đảng, cơ quan bổ sung nội dung về trách nhiệm đi đầu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo.

Nhân viên y tế Đắk Nông chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trong đại dịch Covid-19

Cùng với thực hiện nghiêm túc và trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng, kết quả học Bác được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xét thi đua, đánh giá hàng năm đối với từng cán bộ, công chức và tập thể.

Đi đôi với kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, cấp ủy, chi bộ cũng kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học Bác.

Theo đánh giá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của cán bộ, đảng viên, người lao động và chất lượng, phong cách phục vụ người bệnh được nâng lên.

Chủ động, sáng tạo

Theo bác sĩ Trần Quang Hào, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, qua thực hiện Chỉ thị 05 cho thấy, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên, cùng với sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của cấp ủy, chi bộ là nhân tố quyết định việc học Bác đạt được nhiều kết quả trong ngành Y tế. Đây là tiền đề để Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh việc học Bác trong những năm tiếp theo. Nhất là chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ngành Y tế Đắk Nông đẩy mạnh tiêm chủng  vắc xin phòng Covid-19 nhằm tăng tỉ lệ bao phủ trong cộng đồng

Trong đó, Đảng ủy Sở Y tế xây dựng kế hoạch, đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt, các chi bộ chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị ngành Y tế chủ động giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc mới phát sinh và tiếp tục xây dựng các mô hình mới về học Bác trên các lĩnh vực.

Cấp ủy, chi bộ các cấp chú trọng đề cao tính chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trước hết là sự gương mẫu, tự giác “làm theo” của người chủ trì, đứng đầu chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

 

Kết quả khảo sát, năm 2021, có 92% người bệnh hài lòng với bác sĩ, nhân viên, các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Ðiều đó cho thấy, việc học tập, làm theo Bác đã tác động rất lớn đến việc nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh của ngành Y tế, theo phương châm hướng đến sự hài lòng của người dân, người bệnh.

 

Ngô Đồng

1,240
Viết bình luận mới